ستاره کره

Organize, Discuss, Discover Asian Dramas & Movies

Today's Birthday (January 25)

Hwang Jung Eum Hwang Jung Eum
South Korean, age 35
Lee Jun Ho Lee Jun Ho
South Korean, age 30
Sakurai Sho Sakurai Sho
Japanese, age 38
Tabe Mikako Tabe Mikako
Japanese, age 31
Hu Bing Qing Hu Bing Qing
Chinese, age 28
Lucas Lucas
Chinese, age 21
Sato Taiki Sato Taiki
Japanese, age 25
Kim Soo Hyun Kim Soo Hyun
South Korean, age 35
Ozawa Ryota Ozawa Ryota
Japanese, age 32
Jung Hye Rin Jung Hye Rin
South Korean, age 24
Kim Timoteo Kim Timoteo
South Korean, age 27
Sekiguchi Mandy Sekiguchi Mandy
Japanese, age 29
Hyun Seung Hee Hyun Seung Hee
South Korean, age 24
Park Kyung Soo Park Kyung Soo
South Korean, age 51
Kimura Manatsu Kimura Manatsu
Japanese, age 19
Kim  Sun Kyung Kim Sun Kyung
South Korean, age 52
Bang Joong Hyun Bang Joong Hyun
South Korean, age 44
Arisue Mayuko Arisue Mayuko
Japanese, age 28
Jung Doo Hong Jung Doo Hong
South Korean, age 53
Pearce Selina Pearce Selina
Thai, age 26
Yoo Kang Min Yoo Kang Min
South Korean, age 17
Kim Eun Soo Kim Eun Soo
South Korean, age 26
Mokjok Thongthong Mokjok Thongthong
Thai, age 43
Kim Jin Soo Kim Jin Soo
South Korean, age 49
Tanaka Kanau Tanaka Kanau
Japanese, age 14
Chihara Seiji Chihara Seiji
Japanese, age 50
Don Li Don Li
Hong Konger, age 38
Kwon Ki Ha Kwon Ki Ha
South Korean, age 29
Goto Noriko Goto Noriko
Japanese, age 53
Choo So Young Choo So Young
South Korean, age 39

Popular Voting Lists

Overrated Dramas
70 titles 278 voters 4 loves 3
if u can watch these and like it you can rule hell
52 titles 137 voters 10 loves 28

Top Airing Shows

Top Upcoming Shows

Most Popular Shows